T700 LUX umývacia linka triedy "Total Care"


 

Portálová umývacia linka Tammermatic T 700 (najvyspelejšia umývacia linka na svete) je špič-
kovým modelom umývacej linky pre umývanie osobných a dodávkových automobilov s kapaci -
tou
umývania až 15 vozidiel za hodinu.Vďaka možnosti zlučovania (zdvojenia) umývacích funkcií
a
optimalizácii umývacích programov je T 700 až o 40% rýchlejšia ako ktorákoľvek súčasná umý
vacia linka, samozrejme pri zachovaní konštantnej kvality umývania.
T 700 Lux je umývacia linka,
ktorá je výsledkom výskumnej práce, know-how a skúseností, ktoré vyplývajú s úspešného pôso
benia našej spoločnosti po dobu viac ako 40 rokov.  Spoľahlivosť , dlhá životnosť a perfektné vý
sledky umývania sú testované v tvrdých a drsných klimatických podmienkach severských krajín.
Pre dosiahnutie excelentnej kvality umývania umožňuje umývacia linka T 700 aplikáciu až 5–tich
rôznych
druhov šampónov a čistiacich prostriedkov,ktoré môžu mať rozdielnu koncentráciu
pri každom umývacom programe !!!
Na nastavenie rôznych koncentrácií umývacích šampó-
nov netreba žiadne zložité servisné zásahy apod., všetko sa zvládne z pohodlia PC a softwaru na
nastavovanie linky.
Dokonalé predumytie a tlaková aplikácia čistiacich prostriedkov
sú základným kľúčom k modernému automatickému čisteniu automobilov.

          

 "BEZDOTYKOVÉ" VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVANIE PRED KEFOVÝM CYKLOM
Efektívne "oscilačné" vysokotlakové zariadenie má v umývacom procese jednu z hlavných
úloh.Pomocou oscilujúcich vysokotlakových trysiek umiestnených na horizontálnej otočnej
rampe a po bokoch umývavej linky sa z povrchu vozidla odstránia všetky hrubé aj drobné
nečistoty ktoré boli uvoľnené z povrchu karosérie predchádzajúcim chemickým predumy -
tím a ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo poškodenia laku počas umývania s ke-
fami.Ak sa dôkladné vysokotlakové umývanie skombinuje s precíznou aplikáciou čistiacich
šampónov,umývacia linka T700 LUX Vám zaručuje "bezdotykové" umývanie najvyššej kvality.

Ovládací  systém a geometria  kief   boli prerobené tak, aby pri umývaní aj najmodernejších vo-
zidiel presne a bezpečne rozpoznávali kontúry karosérie. Novinkou je tiež možnosť interpolač -
ného nastavenia príkonu a automatická kalibrácia umývacej linky. Výhoda týchto zariadení spo-
číva v zabezpečení stáleho prítlaku kief, bez ohľadu na kolísanie prúdu.Bočné kefy sa nakláňajú
v dvoch smeroch,pričom dôkladne umývajú boky vozidiel. Počas umývania prednej časti vozidla
sú kefy naklonené smerom dovnútra, aby presne rozpoznávali kontúry karosérie vozidla. Pri spä-
tnom umývaní sa kefy automaticky naklonia smerom von.Táto funkcia zabezpečuje bezpečný pre-
chod okolo spätných zrkadiel a komplexné čistenie bokov vozidla aj okolo prahov vozidiel.
Samozrejmosťou je aj dokonalá konzervácia laku a tiež neporovnateľný výsledok sušenia.Len s
umývacou linkou T700 LUX máte možnosť použiť všetky v súčasnosti dostupné druhy ochran-
ných a konzervačných voskov, a to : horúci vosk, sušiaci vosk, penový vosk a leštiaci vosk.

Dokonale čisté,zakonzervované a naleštené vozidlo - toto môžete dosiahnuť len s technológiou
ktorú máte odteraz k dispozícii !!!   

 Katalóg na stiahnutie : Tammermatic T700 Lux EN.pdf (5,8 MB)
                                          T 700_Nová generácia umývacích liniek.pdf (5,1 MB)

 

 

Neprehliadnite našu novinku - samoobslužné umývacie centrum J - TECH. Zariadenie plné špičkovej technológie so skvelým dizajnom.

 Katalógy čistiacej techniky
              pre rok 2013.

Hľadáte čistiacu techniku ? Pozrite si našu kompletnú ponuku.