Automatická umývacia linka Tammermatic T 700 Pro

 Portálová umývacia linka Tammermatic T 700 (najvyspelejšia umývacia linka na svete) je špič-
kovým modelom umývacej linky pre umývanie osobných a dodávkových automobilov s kapacitou
umývania až
 15 vozidiel za hodinu.Vďaka možnosti zlučovania (zdvojenia) umývacích funkcií a 
optimalizácii umývacích programov je T 700 až o 40% rýchlejšia ako ktorá
koľvek súčasná umýva
cia linka, samozrejme pri zachovaní konštantnej kvality umývania.
T 700 Pro je umývacia linka,
ktorá je výsledkom výskumnej práce, know-how a skúseností, ktoré vyplývajú s úspešného pôso
benia našej spoločnosti po dobu viac ako 40 rokov.  Spoľahlivosť , dlhá životnosť a perfektné
výsledky umývania sú testované v tvrdých a drsných klimatických podmienkach severských krajín.
Pre dosiahnutie excelentnej kvality umývania umožňuje umývacia linka aplikáciu až 5–tich rôznych
druhov šampónov a čistiacich prostriedkov, ktoré môžu mať rozdielnu koncentráciu pri každom
umývacom programe !!!
Na nastavenie rôznych koncentrácií umývacích šampónov netreba zložité
servisné zásahy apod.,všetko sa zvládne z pohodlia PC a softwaru na nastavovanie linky.

Dokonalé predumytie a tlaková aplikácia čistiacich prostriedkov sú základným kľúčom k mo-
dernému automatickému čisteniu automobilov.

EFEKTÍVNE VYSOKOTLAKOVÉ ZARIADENIA
Vysokotlakové zariadenie má v umývacom procese jednu z hlavných úloh.Pomocou vysokotlako
vých trysiek sa dajú z povrchu vozidla odstrániť všetky hrubé nečistoty,ktoré by mohli predstavovať
 nebezpečenstvo poškodenia laku počas umývania s kefami. Ak sa vysokotlakové umývanie skom
binuje s precíznou tlakovou aplikáciou čistiacich šampónov,umývacia linka T 700 Vám zaručuje
"bezdotykové" umývanie najvyššej kvality.

Ovládací  systém a geometria  kief   boli prerobené tak, aby pri umývaní aj najmodernejších áut
presne a bezpečne rozpoznávali kontúry karosérie. Novinkou je tiež možnosť interpolačného na
stavenia príkonu a automatická kalibrácia umývacej linky. Výhoda týchto zariadení spočíva v za -
bezpečení stáleho prítlaku kief, bez ohľadu na kolísanie prúdu, alebo teploty okolia.Bočné kefy
sa nakláňajú v dvoch smeroch,pričom dôkladne umývajú boky vozidiel. Počas umývania prednej
časti vozidla sú kefy naklonené smerom dovnútra, aby presne rozpoznávali kontúry karosérie auta.
Pri spätnom umývaní sa kefy automaticky naklonia smerom von.Táto funkcia zabezpečuje bezpeč-
ný prechod okolo spätných zrkadiel a komplexné čistenie celého povrchu vozidla aj okolo prahov
vozidiel. Pre dokonalú ochranu laku po umytí umožňuje aplikáciu až 4 – och druhov konzervačných
a sušiacich voskov aj s leštenkou pre dosiahnutie vysokého lesku(showroom shine).Na záver je
vozidlo osušené výkonnými sušičmi s patentovanými dýzami na sušiacom ráme kopírujúcom tvary
automobilov. Vďaka galvanizovanému rámu umývacej linky a krytom z nerezovej oceli a odolných
plastov je zaručená dlhá životnosť a spoľahlivá prevádzka umývacej linky.

 Súbory na stiahnutie: Tammermatic T700 Pro EN .pdf (3,6 MB)
                                         T 700_Nová generácia umývacích liniek.pdf (5,1 MB)

Neprehliadnite našu novinku - samoobslužné umývacie centrum J - TECH. Zariadenie plné špičkovej technológie so skvelým dizajnom.

 Katalógy čistiacej techniky
              pre rok 2013.

Hľadáte čistiacu techniku ? Pozrite si našu kompletnú ponuku.