RAINBOW Classic umývacia linka pre NA

Od roku 1968, keď bola vyrobená prvá umývacia linka RAINBOW až po súčasnosť 
sa model RAINBOW Classic stala najpredávanejšou umývacou linkou pre náklad-
né a úžitkové automobily na svete .Dôkazom je viac ako 3500 inštalácií po celom 
svete. Hlavným dôvodom úspechu umývacích liniek TAMMERmatic RAINBOW je 
špičková kvalita umytia , vysoká životnosť , nízke prevádzkové náklady a možnosť 
umývania nákladných vozidiel, autobusov, dodávok, ale aj osobných automobilov. 
Hlavnými odberateľmi a užívateľmi umývacích liniek TAMMERmatic RAINBOW sú 
najmä autodopravcovia, logistické firmy, výrobcovia nákladných vozidiel, autobuso-
vý dopravcovia, prevádzkovatelia mestskej hromadnej dopravy, doručovatelia pošty 
a zásielkové spoločnosti atď. RAINBOW Classic - moderná umývacia linka je výsled-
kom viac ako 40 rokov vývoja a výroby špičkových umývacích liniek.

 Katalóg na stianutie : Umývacie linky pre NA.pdf (2,6 MB)

 

 

 

 

 

 

Neprehliadnite našu novinku - samoobslužné umývacie centrum J - TECH. Zariadenie plné špičkovej technológie so skvelým dizajnom.

 Katalógy čistiacej techniky
              pre rok 2013.

Hľadáte čistiacu techniku ? Pozrite si našu kompletnú ponuku.